Docencia no presencial d’emergència i docència en línia de qualitat

Avui fa dos anys que el CENT va publicar la seua Guia d’iniciació a la docència en línia. La intenció d’aquest document era facilitar la continuïtat de la docència en cas que l’evolució de la COVID-19 comportara el cancel·lament de les classes presencials.

Aquesta guia es basava en una altra més extensa i completa —pensada especialment per als màsters a distància i semipresencials— que partia de l’experiència i coneixements adquirits al llarg d’anys pel CENT i l’UJI. La podeu trobar en l’enllaç següent:

Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

L’experiència i els coneixements previs, junt amb l’esforç del professorat i l’estudiantat, van ser fonamentals per a donar continuïtat a l’activitat docent de l’UJI mitjançant l’Aula Virtual i les aplicacions de treball col·laboratiu institucionals.

Sens dubte, moltes de les dinàmiques i habilitats assajades en aquell període s’han continuat utilitzant i es continuaran utilitzant en el futur. Però ja s’ha remarcat moltes vegades, i l’article següent del butlletí de notícies de Moodle n’és un exemple, que cal diferenciar la docència no presencial d’emergència, sobrevinguda per una situació de crisi, d’una docència en línia de qualitat, planificada conscientment amb l’objectiu d’aprofitar tot el potencial de l’elearning.

What is quality online learning versus remote emergency instruction?

Tal com s’explica en aquest article, les claus d’una docència en línia de qualitat s’han de trobar en la pedagogia i es poden concretar en tres factors principals:

  1. Facilitar la interacció amb el professorat (tutorització, retroacció, etc.) i també entre l’estudiantat: debats, aportació d’opinions, activitats col·laboratives…
  2. Proporcionar materials d’aprenentatge en els formats més adequats en cada cas: articles, vídeos, podcasts, infografies…
  3. Dissenyar activitats per a aprendre fent coses, en lloc de limitar-se a llegir o escoltar: redactar un assaig, crear una presentació multimèdia o un qüestionari interactiu, desenvolupar un programa informàtic, etc.

Des del CENT, doncs, continuarem treballant més enllà de l’excepcionalitat de la pandèmia per millorar l’educació amb les tecnologies de la informació i la comunicació i, sobretot, amb la pedagogia.