Cursos d’autoformació digital

Dins del marc del Pla UJI digital, i amb la finalitat de complementar les convocatòries ordinàries del Pla de Formació Docent del Professorat, s’han obert en modalitat d’autoformació alguns cursos de competència digital docent que podeu tobar en l’enllaç següent:

Està previst continuar incorporant nous cursos a aquest llistat. Tots aquests cursos s’ofereixen al professorat de l’UJI —i a la resta de la comunitat universitària— com una opció més per a completar la formació en determinats aspectes de la competència digital.

Característiques dels cursos d’autoformació

  • Estan dissenyats perquè pugueu utilitzar-los de forma
    completament autònoma i autodirigida.
  • No tenen calendari. Podeu començar-los i acabar-los en qualsevol moment.
  • No tenen professorat que faça seguiment i tutorització, però podeu adreçar les vostres consultes al Fòrum de suport — docència en línia del Curs de suport al professorat.
  • No tenen certificació.

Inscripció en els cursos

Per a accedir a qualsevol d’aquests cursos d’autoformació, feu clic en l’enllaç del curs i, a continuació, en el botó Inscriu-me.