Seminari Open Badges

'Badges', en anglès, són els distintius utilitzats per a indicar autoritat o mèrit, afiliació a una organització, adhesió a una campanya, etc. En el web, p. ex. en les xarxes socials, s'utilitzen també per a representar l'assoliment d'objectius. El projecte Open Badges de la Fundació Mozilla es proposa crear una infraestructura tècnica que permeta utilitzar aquest tipus de distintius digitals com a sistema alternatiu d'acreditació, tot pensant en el reconeixement de l'aprenentatge que té lloc en nous contextos més enllà de les classes presencials, inclosos cursos en línia, experiència laboral, etc.

En aquest seminari vam examinar els objectius i les característiques tècniques de l'Open Badges Infrastructure i vam parlar també sobre l'anunci recent d'un projecte d'implementació d'aquesta tecnologia en Moodle i Mahara.

Més informació sobre el seminari (presentació, conclusions):
http://cent.uji.es/pub/openbadges