Informació i contacte

Índex

Informació

El CENT (Centre d’Educació i Noves Tecnologies) és la unitat de l’UJI encarregada de promoure la innovació i la millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Va ser creat pel Consell Social de l’UJI el 23 de setembre de 2000.

D’acord amb la seua missió, el CENT realitza tasques de prospectiva —anàlisi de tendències per anticipar els possibles futurs i guiar l’acció en el present— i dona suport al professorat i als òrgans de govern de l’UJI a fi de perfeccionar la competència digital docent i facilitar la realització de la docència en els diversos escenaris i modalitats en línia, semipresencials o presencials amb TIC.

Contacte

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant per correu electrònic, telèfon, xat o videoconferència. Per a concertar una videoconferència, contacteu abans per correu electrònic o telèfon.

cent@uji.es
+34 964 38 7500

Suport Aula Virtual

suportaulavirtual@uji.es
+34 964 38 7005 Trini Mulet Escrig
+34 964 38 7493 Eva Garcia Robles
+34 964 38 7490 Pau Beltran Salas

Equip

Administració

Personal tècnic

Localització i accés

CENT
Universitat Jaume I
Edifici d’Ampliació de Biblioteca – Nivell 0
12071 Castelló de la Plana

Vídeo i plànol de situació dins del campus: