Contacte

CENT
Universitat Jaume I
Edifici d’Ampliació de Biblioteca – Nivell 0
12071 Castelló de la Plana

cent@uji.es
+34 964 38 7500

Direcció
Jordi Adell Segura jordi@uji.es

Administració
Suso Monforte Escriche escriche@uji.es

Personal tècnic
Antonio J. Bellver Torlà bellver@uji.es
Carles Bellver Torlà bellverc@uji.es
Puri Andrés Cebrián pandres@uji.es
Luis López López lopezl@uji.es

Localització i accés

Vídeo i plànols de localització dins del campus: