Aules amb videocàmera

Aules de l'UJI amb instal·lació de videocàmera per a gravar les classes.

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Edifici d'ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Facultat de Ciències de la Salut

Edifici de l'Escola de Doctorat i Consell Social