Guia d'iniciació a l'Aula Virtual de l'UJI per al professorat

L’Aula Virtual és un servei de l’UJI amb el qual totes les activitats de formació poden disposar d’un espai web per a distribuir materials d’estudi, gestionar la comunicació entre els participants i desenvolupar activitats d’aprenentatge en línia. En aquesta pàgina us mostrem com començar a utilitzar-la.

Índex

Com accedir a l’Aula Virtual

 1. Amb un navegador web (recomanem Chrome), aneu a l’adreça aulavirtual.uji.es.
 2. Identifiqueu-vos utilitzant el vostre nom d’usuari i contrasenya de l’UJI.
 3. En la pàgina Els meus cursos trobareu la llista de cursos on esteu inscrit, ja siga com a professorat o com a estudiantat.
 4. En l’Aula Virtual, anomenem genèricament cursos els espais associats a una assignatura, un curs de doctorat, un curs de formació, etc.

Com és un curs de l’Aula Virtual

 1. Cada curs consta de seccions, corresponents p. ex. als temes d’una assignatura. Cada secció pot contenir diversos recursos i activitats d’aprenentatge. Les seccions es mostren en la part central.
 2. En el calaix desplegable de l’esquerra teniu sempre disponible l’índex del curs.
 3. En el calaix desplegable de la dreta trobareu enllaços i funcions útils.

Com crear un curs nou

 1. Els cursos s’han de crear de nou cada any. Per a crear un curs nou, trobareu en el calaix de la dreta l’enllaç a l’aplicació d’IGLU Assistent per a la creació de cursos.
 2. Aquest assistent us preguntarà per a quina assignatura o activitat de formació voleu crear el curs en l’Aula Virtual.
 3. Podreu seleccionar qualsevol assignatura que tingueu en el POD. Si no figura en el POD no podreu crear el curs.
 4. El curs es crearà en l’Aula Virtual al cap d’uns minuts i quan estiga disponible se us comunicarà per correu electrònic.
 5. Tingueu en compte que els cursos nous es creen buits de continguts i no són visibles per a l’estudiantat.

Com importar els continguts d’un curs anterior

 1. Si ja vau gestionar l’any passat la mateixa assignatura, podeu importar els continguts en el curs d’enguany.
 2. Abans heu de crear el nou curs amb l’Assistent per a la creació de cursos.
 3. En el curs nou, mitjançant l’opció Reutilització del curs en el menú desplegable Més, podreu seleccionar el curs de l’any passat d’on copiar els continguts.

Com afegir fitxers a un curs

 1. Activeu el mode d’edició dalt a la dreta.
 2. Arrossegueu el fitxer o fitxers des del vostre ordinador.
 3. Cada vegada que afegiu un fitxer, un avís us recordarà que heu de gestionar els seus drets de propietat intel·lectual.

Com afegir altres tipus de recursos i activitats

 1. Activeu el mode d’edició dalt a la dreta.
 2. Utilitzeu els enllaços Afegeix una activitat o un recurs dins de cada secció del curs.
 3. Els recursos són materials d’aprenentatge: fitxers de qualsevol tipus, pàgines web, enllaços i altres.
 4. Les activitats impliquen alguna acció per part de l’estudiantat: entregar un treball, contestar un qüestionari, debatre en un fòrum, etc.

Com fer visible el curs per a l’estudiantat

 1. Els cursos es creen invisibles per a l’alumnat, de manera que no hi puga accedir ningú mentre el professorat prepara els continguts.
 2. Quan tingueu enllestit el curs, recordeu anar als Paràmetres o opcions de configuració del curs per a fer-lo visible.

Com utilitzar el fòrum per enviar un missatge a tot l’estudiantat

 1. Per defecte, tots els cursos tenen un fòrum d’Avisos i notícies que podeu utilitzar per a enviar missatges a tot l’alumnat.
 2. Quan el professorat envia un missatge en aquest fòrum, el missatge s’envia també per correu electrònic a tot l’alumnat del curs.
 3. Només el professorat pot enviar missatges en aquest fòrum.
 4. És una bona pràctica enviar un missatge de benvinguda quan s’obri l’accés al curs. El fòrum d’Avisos i notícies També és útil per a informar sobre qualsevol eventualitat o novetats rellevants del curs.
 5. Podeu crear altres fòrums, p. ex. per a tutoria electrònica, on l’alumnat puga enviar missatges.

Ajuda i resolució de problemes