Aula Virtual

L'Aula Virtual és l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge de la Universitat Jaume I. Dona suport a la docència presencial i permet realitzar docència en línia i semipresencial. Es basa en el programari lliure Moodle i està integrada amb el sistema d'informació acadèmica de la Universitat: plans d'estudi, matrícula, organització de la docència, etc.

Més informació

La implementació i el desplegament de l'Aula Virtual a l'UJI van ser resultat de sengles projectes pilot impulsats pel CENT a partir de l'any 2001 en els àmbits de l'ensenyament presencial i l'ensenyament a distància. L'any 2002 vam realitzar les primeres proves amb Moodle. En maig de 2004, els òrgans de govern van donar el vistiplau a un informe d'avaluació i van establir un pla de treball, incloent-hi una divisió de funcions:

  • El Servei d'Informàtica de l'UJI (a hores d'ara la UADTI) s'encarrega de les tasques d'administració i integració del programari.
  • El CENT dona suport a la comunitat universitària a fi de facilitar i promoure l'ús de l'eina, mitjançant cursos de formació, assessorament, resolució de dubtes i consultes, etc.

L'Aula Virtual de l'UJI està operativa des del començament del curs 2004-2005. Simultàniament, el CENT va organitzar la Moodlemoot Spain 2004, primera reunió d'usuaris de Moodle d'Espanya que ha tingut continuïtat en una comunitat en línia i en trobades presencials amb periodicitat anual.