Aula Virtual

L'Aula Virtual és l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge de la Universitat Jaume I. Dóna suport complementari a la formació presencial i fa igualment possible portar a terme activitats de formació totalment a distància a través d'Internet. Es basa en el programari lliure Moodle i està integrada amb el sistema d'informació acadèmica de la Universitat (plans d'estudi, matrícula, organització de la docència, etc.).

Més informació

La implementació i el desplegament de l'Aula Virtual a l'UJI van ser resultat de sengles projectes pilot impulsats pel CENT a partir de l'any 2001 en els àmbits de l'ensenyament presencial i l'ensenyament a distància. L'any 2002 vam realitzar les primeres proves amb Moodle. En maig de 2004 els òrgans de govern van donar el vistiplau a un informe d'avaluació i van establir un pla de treball, incloent-hi un repartiment de funcions:

  • El Servei d'Informàtica de l'UJI s'encarrega de les tasques d'administració i integració del programari.
  • El CENT dóna suport a la comunitat universitària per facilitar i promoure l'ús de l'eina (formació, assessorament i una línia permanent d'assistència tècnica per a resoldre dubtes i problemes).

L'Aula Virtual de l'UJI està operativa des del començament del curs 2004-2005. Simultàniament, el CENT va organitzar la Moodlemoot Spain 2004, primera d'una sèrie de trobades d'usuaris de Moodle d'Espanya que a hores d'ara continuen celebrant-se amb periodicitat anual.