Assessorament i formació

El CENT ofereix al professorat de l'UJI, i d'altres nivells educatius, informació, assessorament i formació a mesura sobre l'aplicació a la docència de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en les dues vessants didàctica i tecnològica. Us ajudem a traure partit de les facilitats tecnològiques disponibles integrant-les en les vostres activitats docents quotidianes: educació presencial i a distància, preparació de materials, tutorització de l'estudiantat, avaluació de l'aprenentatge, etc.

Per organitzar un curs o taller a mesura, adequat als vostres interessos i necessitats de formació específiques, només necessitem el compromís formal de participar-hi d'un nombre mínim de professors.

Si voleu concertar una entrevista d'assessorament, o parlar sobre un possible curs, podeu contactar amb nosaltres en l'adreça de correu electrònic cent@uji.es o en el número de telèfon 964 729057.