Informació per a la docència en línia i semipresencial

El CENT (Centre d’Educació i Noves Tecnologies) és l’unitat de l’UJI encarregada de promoure la innovació i la millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

D’acord amb aquesta missió, el CENT realitza tasques de prospectiva —anàlisi de tendències per anticipar els possibles futurs i guiar l’acció en el present— i dona suport al professorat i als òrgans de govern de l’UJI per facilitar la realització de la docència en els diversos escenaris i modalitats de docència en línia, semipresencial o presencial amb TIC. En aquesta pàgina d’inici recollim una sèrie de guies i ajudes que us poden ser útils.

  • Mitjançant l’Aula Virtual, el professorat pot gestionar la comunicació amb l’estudiantat, la distribució de materials i la realització d’activitats d’aprenentatge i avaluació.
  • Per a la creació de materials i el treball col·laboratiu, tant el professorat com l’estudiantat poden utilitzar les aplicacions de Google (Gmail, Calendar, Drive, Docs, Meet…), o també les aplicacions d’Office 365 (Word, PowerPoint, etc.).
  • Totes les aules de l’UJI s’han dotat amb càmeres web, de manera que siga possible gravar les classes en vídeo o realitzar-les per videoconferència.