Adreces especials per a invitar tot l'estudiantat d'una assignatura a una videoconferència

Consulta de les adreces de grups disponibles

Gràcies a la integració realitzada pel Servei d’Informàtica i la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament TI, el professorat de l’UJI pot utilitzar adreces especials per a compartir més fàcilment la informació amb grups d’estudiants. Els dos usos previstos d’aquestes adreces serien:

  1. Invitar un grup a un esdeveniment de Google Calendar, p. ex. una classe per videoconferència.
  2. Compartir documents o carpetes de Google Drive amb un grup.

Cada una d’aquestes adreces inclou tots els membres de l’assignatura o del grup corresponent. La llista d’integrants de cada adreça s’actualitza diàriament de forma automàtica amb les altes de nous membres i les baixes dels que ja no formen part de l’assignatura o grup.

Les adreces de grups es creen automàticament amb la informació de l'assistent de creació de cursos. Quan creeu un curs amb l'assistent, es crea també una adreça per a tot l'alumnat del curs. Si creeu el curs amb grups, es creen també les adreces per a cada grup. Si considereu que no s'ha creat l'adreça d'un grup que sí que s'hauria d'haver creat, podeu comunicar l'error mitjançant el CAU.

Aquestes adreces tenen un nom que inclou el codi o codis de l’assignatura, el codi del grup i el sufix ‘_av20’. Per a invitar tot l’estudiantat d’una assignatura o d’un grup a un esdeveniment de Google Calendar, p. ex. una videoconferència, només cal que introduïu l’adreça corresponent en el camp “Afegeix convidats”. D’aquesta manera, cada estudiant membre de l’assignatura o grup tindrà l’esdeveniment en el seu calendari i podrà accedir des d’allí a la videoconferència. I el professorat organitzador de l’esdeveniment podrà veure la llista completa d’estudiants inclosos.

Per exemple, per a invitar tot l’estudiantat de l’assignatura XYZ050 Nom de l’assignatura, caldria introduir l’adreça xyz050_av20@uji.es.

Quan comenceu a escriure el codi, Google Calendar us presentarà suggeriments per a autocompletar-lo. Pareu compte en l'autocompleció i fixeu-vos bé que esteu invitant l'assignatura o grup correcte.

Per a compartir un document en Google Drive, introduïu l’adreça en el camp “Afegeix persones o grups”.

Consulta de les adreces de grups disponibles

Podeu consultar les adreces dels vostres grups en la següent aplicació d’IGLU:

Consulta i gestió de llistes, bústies i àlies
Manual de l’aplicació

En aquesta aplicació podreu veure els grups que teniu definits, l’adreça de cada un (que podeu utilitzar en Google Drive i Google Calendar) i l’assignatura i grup a què correspon cada un (en el camp títol), així com la llista completa de membres que inclou (professorat i estudiantat).