Adreces especials per a invitar tot l'estudiantat d'una assignatura a una videoconferència

Gràcies a la integració realitzada pel Servei d'Informàtica i la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI, el professorat de l'UJI pot utilitzar adreces especials per a compartir més fàcilment la informació amb grups d'estudiants. Els dos usos previstos d'aquestes adreces serien:

  1. Invitar un grup a un esdeveniment de Google Calendar, p. ex. una classe per videoconferència.
  2. Compartir documents o carpetes de Google Drive amb un grup.

Cada una d'aquestes adreces inclou tots els membres de l'assignatura o del grup corresponent. La llista d'integrants de cada adreça s'actualitza diàriament de forma automàtica amb les altes de nous membres i les baixes dels que ja no formen part de l'assignatura o grup.

Les adreces tenen un nom que inclou el codi o codis de l'assignatura, el codi del grup i el sufix '_av20'. Per a invitar tot l'estudiantat d'una assignatura o d'un grup a un esdeveniment de Google Calendar, p. ex. una videoconferència, només cal que introduïu l'adreça corresponent en el camp “Afegeix convidats”. D'aquesta manera, cada estudiant membre de l'assignatura o grup tindrà l'esdeveniment en el seu calendari i podrà accedir des d'allí a la videoconferència. I el professorat organitzador de l'esdeveniment podrà veure la llista completa d'estudiants inclosos.

Per exemple, per a invitar tot l'estudiantat de l'assignatura XYZ050 Nom de l'assignatura, caldria introduir l'adreça xyz050_av20@uji.es.

Quan comenceu a escriure el codi, Google Calendar us presentarà suggeriments per a autocompletar-lo. Pareu compte a l'autocompleció i fixeu-vos bé que esteu invitant l'assignatura o grup correcte.

Per a compartir un document en Google Drive, introduïu l'adreça en el camp “Afegeix persones o grups”.

Consulta d'adreces

Podeu consultar les adreces dels vostres grups en la següent aplicació d'IGLU:

Consulta i gestió de llistes, bústies i àlies
Manual de l'aplicació

En aquesta aplicació podreu veure els grups que teniu definits, l'adreça de cada un (que podeu utilitzar en Google Drive i Google Calendar) i l'assignatura i grup a què correspon cada un (en el camp títol), així com la llista completa de membres que inclou (professorat i estudiantat).