Aclariments sobre la gravació de pantalla en proves d’avaluació en línia

Aquests dies ens han arribat algunes consultes referents al punt primer de la resolució de 30 d’abril de la rectora sobre proves d’avaluació en línia de naturalesa excepcional.

En els primers paràgrafs d’aqueix primer punt s’estableix el següent:

En les proves d’avaluació final diferents a les orals que es facen de forma no presencial i síncrona, el professorat podrà utilitzar la càmera per a monitoritzar la realització de la prova, però no es gravarà la realització de l’examen.

El professorat podrà demanar, a més, a l’estudiantat que grave el seu escriptori com a part de la prova d’avaluació i que puge la gravació a la carpeta del Google Drive que s’establisca a aquest efecte.

En el primer paràgraf s’autoritza l’ús de la càmera per a monitoritzar la realització de les proves no orals. Aquesta monitorització s’ha de realitzar, segons l’acord del Consell de Govern de 24 d’abril, mitjançant una videoconferència amb Google Meet on estiga present tot l’estudiantat que realitze la prova. Tanmateix, no es podrà gravar la videoconferència (només es poden gravar les proves orals).

En el segon paràgraf es permet que el professorat demane a l’estudiantat que grave la pantalla del seu ordinador durant la realització de la prova. Després de consultar aquest tema amb el Consell de Direcció, i considerar les diferents opcions tècniques, us podem fer els aclariments següents:

  1. Quan la resolució parla de gravar l’escriptori, hem d’entendre que es refereix a gravar la pantalla completa de l’ordinador de l’estudiant.

  2. Per a gravar la pantalla completa, existeixen dues opcions:

Opció A. L’estudiant grava la pantalla amb una utilitat instal·lada en el seu ordinador i en acabar comparteix la gravació amb el professorat mitjançant Google Drive. Si l’estudiantat necessita ajuda, podeu proporcionar-li l’enllaç de la pàgina Com gravar la pantalla en un ordinador Windows, Mac o Linux.

Opció B. L’estudiant grava la pantalla utilitzant Google Meet, de manera que la gravació es dese automàticament en Google Drive. Per a fer aquesta gravació amb totes les garanties de privacitat i conforme a la resolució de la rectora, cal que tinguem en compte els punts següents:

  1. Cal iniciar en paral·lel una altra videoconferència individual, on només poden estar presents l’estudiant i, opcionalment, el/la professor/a (és a dir, una nova videoconferència per cada estudiant a qui vulgueu demanar que grave la pantalla).
  2. L’estudiant ha de desactivar el micròfon i la càmera, per tal que no es grave la seua imatge.
  3. L’estudiant ha de compartir la seua pantalla completa, no una finestra. Teniu instruccions en el Full de referència de Google Meet.
  4. L’estudiant inicia la gravació d’aquesta videoconferència.
  5. En aturar la gravació, aquesta es desarà a Google Drive. Si el/la professor/a ha iniciat la videoconferència, estarà a la carpeta de gravacions del seu Google Drive. Si l’ha iniciada l’estudiant, haurà de compartir la gravació amb el/la professor/a.

En tot cas, us hem de recordar que qualsevol d’aquestes dues opcions suposa una complicació afegida per a l’estudiantat, a més d’augmentar la càrrega dels seus equips i la probabilitat d’errors i problemes tècnics que poden afectar la realització de la prova. La gravació requereix sempre un ordinador relativament potent, i hem de tenir molt en compte la diversitat de condicions i situacions personals.