Peticions i consultes

Si sou membre de l'UJI, podeu utilitzar aquest formulari per a adreçar al CENT diversos tipus de sol·licituds:

  • Projectes pilot.
  • Peticions d'assessorament.
  • Peticions de col·laboració.
  • Consultes.

Caldrà que us identifiqueu amb el nom d'usuari/ària i contrasenya de l'UJI.