Docència en línia i propietat intel·lectual: no pengeu materials sense autorització

En la docència en línia és extremadament important que respecteu els límits fixats per la legislació sobre propietat intel·lectual (vg. Per què són tan importants —o preocupants— els drets de propietat intel·lectual?).

Tingueu sempre en compte aquest principi bàsic:

Totes les obres, pel fet d’haver estat creades per algú, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, encara que no s’haja indicat així expressament. Per tant, no podem donar mai per descomptat que podem utilitzar lliurement qualsevol material —imatge, text, etc.— disponible en Internet. Sempre és necessària l’autorització dels titulars dels drets i sempre cal citar la font i l’autor/a.

En cas que tingueu dubtes, podeu consultar les recomanacions i la llista de preguntes freqüents de la guia del CENT: Docència i propietat intel·lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària?