Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

MOOC per a desenvolupament professional

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

En cas que el vostre curs s’oriente al desenvolupament professional, sempre que siga possible és important intentar:

  • Capacitar els participants per a connectar la teoria que aprenguen en el MOOC amb la pràctica professional, mitjançant la definició de metes personals o la personalització dels objectius del curs.
  • Ajudar els participants, durant el curs, a reflexionar sobre els coneixements que adquirisquen i com integrar-los en la pràctica professional.
  • Encoratjar els participants a debatre les idees del curs entre ells i amb els seus companys de treball i xarxes professionals.
  • Utilitzar els coneixements i experiències professionals que puguen aportar els participants.
  • Aprofitar la diversitat de motivacions, expectatives i coneixements i experiències previs, inherent a un grup massiu d’aprenents.