Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Recomanacions sobre el procés de disseny i construcció del curs

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Per a dissenyar i construir el curs, us recomanem que seguiu les fases i els passos següents:

 1. Reflexioneu sobre els objectius del curs. Què espereu que hagen après els participants al final i com podran demostrar el que han après?
 2. Estructureu el curs per temes. Tingueu en compte l’ordre lògic del temes, la dificultat dels continguts i la dedicació horària que suposaran per als participants. Generalment cada tema equival a una setmana del curs. La durada ideal d'un MOOC, a fi de facilitar la concentració i el treball de l'estudiantat, seria de quatre a sis setmanes.
 3. Esbosseu els continguts de cada tema en un document:
  • Títol del tema i dates. El títol ha de reflectir clarament els continguts del tema.
  • Els objectius del tema: què aprendran els participants en aquest tema?
  • La llista de materials d’estudi:
   • Quin tipus de vídeo serà adequat per a aquest tema?
   • Serà convenient acompanyar el vídeo amb una presentació?
   • Quins altres materials seran adequats? Tingueu en compte la qüestió de la propietat intel·lectual. Haureu de crear els vostres materials i/o utilitzar materials amb llicències obertes.
  • La llista d’activitats d’aprenentatge adequades per al tema: fòrum de debat, exercicis autocorrectius i/o taller d’avaluació entre iguals?
 4. Creeu o recopileu els materials d’estudi i les activitats d’aprenentatge de cada tema. Comproveu que les hores de treball que cada tema suposarà per als participants s’ajusten a la dedicació setmanal del curs.