Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Difusió del curs

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

La difusió del curs és una tasca prèvia al seu començament, fonamental per a donar a conèixer el curs i assolir un nombre òptim d’inscripcions. Aconsellem que aquesta difusió es faça com a mínim des d’un mes abans del començament del curs i que continue fins a la fi del termini d’inscripció.

El requisit bàsic per a iniciar la difusió del curs és tenir-ne preparada la secció zero amb els seus continguts escaients (vídeo de presentació, guia completa del curs, etc.; vg. Disseny del curs). D’aquesta manera es pot obrir el curs al públic i permetre inscripcions des del primer dia que se’n faça publicitat. En cas contrari, estaríem perdent possibles inscripcions.

El Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI us pot ajudar a difondre el curs a través dels mitjans de comunicació i dels comptes oficials de la Universitat en les xarxes socials d’Internet, però també és molt important que utilitzeu canals de difusió més específics al vostre abast, com ara comunitats virtuals, associacions professionals, professorat i departaments d’altres universitats, etc., que puguen estar interessats en el tema del vostre MOOC. Pot resultar especialment efectiva la difusió a través de xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn) enfocada a comunitats d’usuaris d’aquestes xarxes potencialment interessats en el tema.