Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Emissió de certificats

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Si s’ha optat per oferir un certificat als participants que finalitzen el MOOC, l’equip docent del curs s‘ha de posar en contacte amb el CENT, abans de començar el curs, per a definir els criteris de finalització i habilitar un ítem de certificació dins del curs. Aquest ítem permetrà que els participants que complisquen els criteris es baixen un certificat, que es generarà automàticament en format PDF.

És molt important, doncs, que els criteris o condicions per a obtenir el certificat s’hagen establit i s’hagen fet explícits a l’inici del curs.

El certificat inclourà la informació següent:

 • La data de finalització del curs.
 • La llegenda “Certificat d’aprofitament”.
 • El nom de l’estudiant, tal com figura en el seu perfil d’usuari o usuària.
 • El títol del curs.
 • La llista de professorat del curs (noms i cognoms).
 • La càrrega de treball estimada per a completar el curs, en hores (nombre de setmanes x hores de dedicació setmanal).
 • Un avís en què consten les condicions en què s’atorga el certificat:
  1. No es tracta d’un títol oficial.
  2. No suposa la matriculació com a estudiant de la Universitat Jaume I.
  3. No s’ha verificat la identitat de l’estudiant.
 • El temari del curs, en una pàgina addicional.

Emissió de certificats per al professorat del MOOC
En acabar cada MOOC, la Universitat Jaume I farà arribar a tots els membres de l’equip docent del curs un certificat acreditatiu del treball realitzat.