Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Les activitats d'aprenentatge

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Els mòduls d’activitat de Moodle que recomanem utilitzar, d’acord amb el caràcter en línia i massiu dels MOOC, són els següents:

  • Fòrums de debat
  • Qüestionaris
  • Tallers

Fòrums de debat

En els MOOC, i en l’educació en línia en general, els fòrums no són només una via de comunicació entre el professorat i l’estudiantat, sinó també un espai de diàleg i una eina d’aprenentatge potent. En els MOOC, de fet, resulten imprescindibles per a crear connexions entre els aprenents, de manera que es recolzen mútuament i es faça possible la construcció col·laborativa de coneixement amb un suport mínim del professorat. Per això recomanem crear un fòrum de debat associat a cada tema del curs. El paper del professorat en aquests tipus de fòrum és el de facilitador. Pot enviar preguntes inicials per a provocar el debat, fomentar el flux d’idees i tenir cura del ritme de les intervencions, les quals tendiran a autoregular-se a mesura que progresse el curs. També pot contestar dubtes o equívocs no resolts pels participants, quan ho considere oportú.

D’altra banda, és important que us assegureu que només el fòrum d’avisos i notícies del curs siga de subscripció obligatòria. En els altres fòrums que utilitzeu és millor configurar la subscripció com a opcional (cada participant pot subscriure’s si vol). Penseu que la subscripció implica rebre per correu electrònic cada intervenció del fòrum.

Exercicis autocorrectius

Els qüestionaris proporcionen un sistema automatitzat d’avaluació adequat per als MOOC. Serveixen tant per a avaluar les idees prèvies de l’estudiantat a l’inici del curs o d’un tema (avaluació inicial), com perquè cada estudiant puga comprovar el seu nivell de comprensió dels materials durant el curs (avaluació formativa) i també per a valorar els resultats al final de cada mòdul o del curs (avaluació sumativa).

Moodle disposa d’una àmplia gamma de formats de pregunta: de vertader i fals, d’opcions múltiples, numèriques, d’aparellament, d’omplir els buits, etc. A més a més, les preguntes es poden basar en text i en tota mena de mitjans multimèdia: imatges, vídeo, àudio, etc.

Tallers d’avaluació entre iguals

Els tallers d’avaluació entre iguals són la millor manera d’incloure la realització de treballs individuals com a part del sistema d’avaluació del MOOC. El treball de cada estudiant pot ser revisat per diversos companys (heteroavaluació) o fins i tot per ell mateix (autoavaluació). La qualificació final d’aquesta activitat pot tenir en compte tant la nota rebuda pel treball de l’estudiant com l’adequació de l’avaluació que l’estudiant ha fet dels treballs dels seus companys. El mesurament d’aquesta adequació es basa en la comparació de les qualificacions que diferents estudiants han atorgat al mateix treball. Per tant, són necessàries almenys tres avaluacions d’un treball perquè la comparació resulte prou acurada (dues heteroavaluacions més una autoavaluació, o tres heteroavaluacions).

Pel que fa als criteris d’avaluació, l’ús de rúbriques de qualificació facilita a l’estudiantat la realització del treball i l’autoavaluació o heteroavaluacions posteriors.

El professorat també podria corregir aquests treballs, però recomanem que ho feu únicament en casos conflictius o quan ningú haja avaluat el treball d’alguna persona.

Terminis (data i hora) per a la realització d’activitats

Quan establiu un termini per a la realització d’una activitat, p. ex. un taller o un qüestionari, cal tenir en compte que molts participants del curs es poden trobar en zones horàries diferents. Sempre que hagen definit correctament la seua zona horària en els seus perfils, visualitzaran cadascun en la seua hora local la data i l’hora límit per a la realització de l’activitat. Si no han definit la seua zona horària en el perfil, els apareixerà per defecte en l’hora peninsular espanyola (zona horària del servidor).

Seqüenciació d’activitats

Tots els recursos i activitats de Moodle tenen en la seua pàgina de configuració un apartat de “Restriccions d’accés”. Mitjançant aquestes restriccions es poden programar itineraris de realització d’activitats, encadenant-les de manera que per a poder accedir a una activitat calga haver-ne realitzat prèviament una altra. També es pot fer, per exemple, que segons la puntuació obtinguda en una activitat, uns estudiants n’hagen de realitzar una altra de reforç, mentre que uns altres poden continuar directament amb l’activitat següent, o fins i tot alguns puguen realitzar una activitat complementària d’ampliació de coneixements.