Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Propietat intel·lectual i llicències Creative Commons

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual i amb els convenis internacionals, l’exercici dels drets d’explotació d’una obra correspon a la persona o persones autores de l’obra, sempre que no hagen cedit aquests drets per escrit, p. ex. en un contracte d’edició (per a la publicació en forma de llibre, o en una revista, etc.). Per tant, en un MOOC es poden utilitzar legalment tots aquells materials creats per l’equip odocent, els drets d’explotació dels quals no s’hagen cedit en exclusiva a tercers (p. ex. a una editorial).

D’altra banda, la convocatòria de l’UJI per a la realització de MOOC determina que els materials que desenvolupeu per al curs es difondran en obert amb una llicència de Creative Commons (preferentment CC-BY-SA).

Pel que fa a materials no creats per l’equip docent del MOOC, teniu dues opcions:

  • Podeu incloure en el vostre curs aquells materials per als quals compteu amb autorització explícita de les persones autores o propietàries dels drets. Això inclou tots aquells materials publicats amb llicències de Creative Commons. Tingueu en compte que si voleu fer alguna modificació en materials d’aquest tipus, la llicència ho ha de permetre: és a dir, no ha d’incloure la condició “Sense obra derivada” (ND). P. ex. quan vulgueu fer-ne una traducció, modificar o combinar parts de textos, retocar una imatge gràfica, etc.
  • Podeu incloure en el vostre curs enllaços a qualsevol material disponible en altres webs, sempre que la publicació en aquests webs s’haja fet respectant la Llei de Propietat Intel·lectual.