Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Disseny del curs

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Des del punt de vista didàctic, els MOOC es poden situar en un continu en un extrem del qual se situarien aquells cursos centrats en l’estudiant, basats en el debat, la comunicació i la interacció, i orientats a aconseguir que els participants desenvolupen coneixements o concepcions nous i els apliquen als seus contextos personals. En l’altre extrem, tindríem cursos centrats exclusivament en els materials d’aprenentatge i dissenyats per a transmetre als participants un conjunt sistemàtic i prefixat de coneixements. En el primer cas, es pot utilitzar típicament l’avaluació entre iguals. En el segon cas és més generalitzat l’ús d’exercicis autocorrectius.

Entre aquests dos extrems, quin disseny exacte resulta més adient per al vostre MOOC? Això depèn dels objectius que us plantegeu amb el curs, del tipus de matèria de què es tracte i del nivell previ de coneixements que es pressupose en els participants. La plantilla estàndard que us ofereix el CENT és suficientment flexible i adaptable. Consta d’aquestes parts i elements:

1. Una secció zero informativa

Al començament de la pàgina d’inici del curs, amb els següents continguts mínims:

Secció zero del curs
 1. Vídeo de presentació del curs (2-3 minuts).
 2. Fòrum de notícies: un fòrum d’avisos del professorat, on l’estudiantat no té permís per a intervenir.
 3. Fòrum de consulta: un fòrum obert a la participació de tothom, per tal que l’estudiantat puga plantejar els seus dubtes, problemes, etc., i rebre les respostes del professorat o dels seus companys.
 4. Guia del curs: una página o conjunt de pàgines que expliquen els aspectes bàsics del curs.
  • Objectius d'aprenentatge.
  • Calendari.
  • Temari.
  • Metodologia.
  • Condicions per a obtenir el certificat.
 5. Preguntes freqüents: basat en les preguntes sobre el curs plantejades per l’estudiantat.

2. Una secció per a cada tema del curs

Recomanem mantenir ocultes aquestes seccions i anar obrint-les a mesura que transcorre el calendari del curs, d’acord amb una planificació prèvia. Cadascuna d’aquestes seccions ha de constar de materials d’estudi i activitats d’aprenentatge. Un tema típic inclouria aquests elements:

Secció del curs
 1. Vídeolliçó breu (3-7 minuts) en què s’expliquen les idees principals del tema.
 2. Altres materials d’estudi, en els formats convenients: textos, animacions, esquemes gràfics, etc.
 3. Fòrum de debat sobre el tema.
 4. Exercicis d’autoaprenentatge i/o
 5. Taller d’avaluació entre iguals.

Us aconsellem tenir preparades totes les seccions del curs abans que aquest comence, inclosos tots els materials d’estudi i activitats d’aprenentatge. Durant la realització del curs, és millor disposar de tot el temps possible per a monitoritzar el seu funcionament, atendre incidències, etc.