Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Plataforma tecnològica dels MOOC de l'UJI

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

L’UJI utilitza una plataforma de MOOC basada en Moodle, el mateix programari lliure amb què funciona l’Aula Virtual. Moodle és un LMS (Learning Management System) suficientment flexible per a donar suport a estudis presencials o semipresencials i alhora permetre la realització de cursos totalment en línia com els MOOC. A més a més té l’avantatge de ser una eina coneguda del professorat que ha de desenvolupar els cursos i d’una bona part de l’estudiantat potencialment interessat a participar-hi, ja que es tracta d’un dels LMS més estesos arreu del món, en tots els nivells educatius.