Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Diferències entre la formació reglada a distància i els MOOC

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Un MOOC ha de presentar necessàriament les característiques següents:

  • Ha de ser un curs. Ha d'estar dissenyat i s'ha de desenvolupar com un curs, amb activitats i eines de comunicació que faciliten l’aprenentatge. No pot constar només d’una col·lecció de materials d'estudi.
  • Ha de ser un curs en línia. Totes les activitats i tota la comunicació del curs s’han d’efectuar per Internet. No pot requerir cap tipus d'activitat presencial.
  • Ha de ser obert. No sols gratuït: la participació en el curs ha d’estar oberta a qualsevol persona i els materials d’estudi també han de ser d’accés obert per a tothom. (La convocatòria de MOOC de l’UJI especifica que els materials creats per al curs s’han de publicar en el repositori institucional amb una llicència Creative Commons, preferentment Reconeixement-CompartirIgual CC-BY-SA.)
  • Ha de ser potencialment massiu. La participació d'un gran nombre d'aprenents, com més gran millor, és essencial per a generar dinàmiques de debat, suport mutu i creació col·laborativa de coneixement.

Aquestes característiques impliquen algunes diferències respecte a altres iniciatives d’elearning que resumim en el quadre següent.

Formació a distànciaMOOC
Entorn tancat.Entorn obert.
Taxes d'inscripció.Accés gratuït.
Grup limitat.Participació il·limitada.
Suport directe del professorat.Suport de la comunitat d’aprenents.
Generalment enfocat a l’avaluació i l’acreditació.Enfocat principalment a l’aprenentatge.