Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Funcions de l’equip docent

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Els membres de l’equip docent d’un MOOC han de dur a terme diferents funcions que enumerem i descrivim a continuació.

Dissenyar el MOOC i crear-ne els continguts

Els continguts bàsics d’un MOOC són els materials d’estudi i les activitats d’aprenentatge, organitzats com una seqüència o itinerari de temes.

  • Planificar l’itinerari del curs.
  • Crear els materials del curs (vídeo i altres formats).
  • Crear les activitats d’aprenentatge.

Gestionar i difondre la informació del MOOC

La difusió del MOOC és una tasca fonamental per a assolir un nombre òptim d’inscripcions. Aquesta és, per tant, una tasca prèvia al començament del MOOC.

  • Crear un vídeo de presentació del curs.
  • Preparar la informació bàsica del curs: calendari, objectius d'aprenentatge i temari.
  • Difondre la informació del curs entre els seus destinataris potencials.

Facilitar el desenvolupament del MOOC

Tot i la importància dels continguts, i el fet que el nombre de participants d’un MOOC exclou l’avaluació o tutorització personalitzades, resulta essencial la presència de l’equip docent en el curs a fi de facilitar que aquest es desenvolupe amb èxit. Aquesta presència s’ha de vehicular fonamentalment a través dels fòrums.

  • Guiar l'estudiantat en les activitats del curs.
  • Promoure la participació de l’estudiantat en els debats.
  • Vetlar pel correcte funcionament i la qualitat del curs.