Informe sobre entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

El CENT, amb la col·laboració del Servei d’Informàtica i del Gabinet Tècnic del Rectorat, ha avaluat per encàrrec dels òrgans de govern de l’UJI un nombre d’entorns virtuals d’ensenyament/aprenentatge de codi font obert (open source). El propòsit d’aquesta avaluació ha estat seleccionar una aplicació informàtica que actue com a eina de millora en els processos formatius que desenvolupa la Universitat.

Els antecedents del procés, els criteris i la metodologia emprats en l’avaluació i les conclusions assolides, inclosa la recomanació d’utilitzar Moodle com a entorn virtual d’ensenyament/aprenentatge de l’UJI, es detallen en l’informe següent:

Selecció d’un entorn virtual d’ensenyament/aprenentatge de codi font obert per a la Universitat Jaume I (PDF 130 KB)

També n’hi ha sengles versions en castellà i en anglès:

Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universitat Jaume I

Selection of an open source virtual learning environment for Universitat Jaume I

La Comissió UJI Virtual va aprovar ahir aquest informe i un calendari d’implantanció que preveu posar el servei a disposició de tot el professorat i l’estudiantat al començament del curs 2004/2005.