Informació per a la docència en línia

La docència en línia és una continuació de l'activitat que es desenvolupa normalment en l'Aula Virtual de l'UJI. Si el professorat de cada assignatura considera que convé utilitzar nous formats (p. ex. vídeos), o canals de comunicació (p. ex. videoconferència), l'estudiantat en rebrà la informació i les notificacions oportunes a través dels canals habituals de l'Aula Virtual.

Pel que fa al treball col·laboratiu, tant el professorat com l'estudiantat poden continuar utilitzant com fins ara les aplicacions de Google o G Suite for Education: Gmail, Calendar, Drive, Docs, Meet…. O, també, les aplicacions d'Office 365 (Microsoft).

En aquesta pàgina recollim una sèrie de guies i ajudes que poden resultar útils al professorat que vulga iniciar-se o aprofundir en la docència en línia.

Catàleg de serveis per a la formació digital docent del PDI

Aquest catàleg proporciona un recull dels diferents serveis de suport per a la formació digital docent del professorat, d'acord amb el Pla UJI Digital i el Pla de Formació Docent del Professorat de l'UJI.

Introducció a l'ús de l'Aula Virtual

Fa poc de temps que treballeu a l'UJI i encara no utilitzeu l'Aula Virtual? En aquesta pàgina us expliquem com crear cursos per a les vostres assignatures, com organitzar els cursos i quines opcions teniu per a aprendre més i per a resoldre dubtes i problemes.

Guia d'iniciació a la docència en línia

Utilitzeu l'Aula Virtual, però només per a distribuir els materials d'aprenentatge? En aquest document us expliquem com podeu utilitzar l'Aula Virtual i les aplicacions de videoconferència de Google per a començar a realitzar docència en línia.

Full de referència de Google Meet

Com gravar la pantalla en ordinadors Windows o Mac i en altres dispositius i sistemes

Pissarres digitals

Consells per a l'autogravació de vídeos i realització de videoconferències amb webcam o telèfon mòbil

Aplicacions d'edició de vídeo

Curs d'autoformació sobre disseny de qüestionaris en línia

Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d'exàmens en línia

Fòrum de suport — docència en línia

Utilitzeu aquest fòrum per a compartir la vostra experiència d'ús de l'Aula Virtual, plantejar els vostres dubtes sobre el seu funcionament i sobre la docència en línia, i contestar els dubtes dels vostres companys.

Telèfons i adreces electròniques de suport tècnic a l'ús d'eines de treball col·laboratiu, videoconferència o gravació de classes (Servei d'Informàtica)

Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta llista de control us pot ajudar a dissenyar els vostres cursos en línia, a preparar-ne la realització i a revisar-los a posteriori. Consta de cinquanta ítems dividits en quatre seccions: presentació del contingut; interacció i col·laboració; activitats d'aprenentatge i avaluació, i accessibilitat. També disponible en castellà i en anglès.