Informació per a la docència en línia i semipresencial

Consells per a la docència híbrida a les aules de l’UJI. Un bon ús de la tecnologia disponible a les aules pot reduir l’impacte de les mesures de seguretat en la qualitat de l’aprenentatge.

El conjunt de recursos tecnològics de l’UJI permet garantir la continuïtat de la docència en els diversos escenaris possibles de docència en línia i semipresencial. En aquesta pàgina recollim una sèrie guies i ajudes que us poden facilitar l’ús d’aquests recursos.

  • Mitjançant l’Aula Virtual, el professorat pot gestionar la comunicació amb l’estudiantat, la distribució de materials i la realització d’activitats d’aprenentatge i avaluació.
  • Per a la creació de materials i el treball col·laboratiu, tant el professorat com l’estudiantat poden continuar utilitzant les aplicacions de Google (Gmail, Calendar, Drive, Docs, Meet…), o també les aplicacions d’Office 365 (Word, PowerPoint, etc.).
  • Totes les aules de l’UJI s’han dotat amb càmeres web, de manera que siga possible gravar les classes en vídeo o realitzar-les per videoconferència.