Informació per a la docència en línia i semipresencial

El conjunt de recursos tecnològics de l’UJI permet garantir la continuïtat de la docència en els diversos escenaris possibles de docència en línia i semipresencial. En aquesta pàgina recollim una sèrie guies i ajudes que us poden facilitar l’ús d’aquests recursos.

  • Mitjançant l’Aula Virtual, el professorat pot gestionar la comunicació amb l’estudiantat, la distribució de materials i la realització d’activitats d’aprenentatge i avaluació.
  • Per a la creació de materials i el treball col·laboratiu, tant el professorat com l’estudiantat poden continuar utilitzant les aplicacions de Google (Gmail, Calendar, Drive, Docs, Meet…), o també les aplicacions d’Office 365 (Word, PowerPoint, etc.).
  • Totes les aules de l’UJI s’han dotat amb càmeres web, de manera que siga possible gravar les classes en vídeo o realitzar-les per videoconferència.