Log on:
Funciona amb Elgg

Carles Bellver

Profile photo

Profile photo

Descripció breu

Tècnic del CENT

Qui soc?

Tècnic del CENT, Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló, on sóc part d'un equip que es dedica a:

1) Innovar: avaluar eines i processos, proposar implementacions que milloren la qualitat de l'educació.
2) Donar suport al professorat pel que fa a l'aplicació de les noves tecnologies a la docència.
3) Col·laborar amb la comunitat educativa local i global en aquestes mateixes àrees.

Aquests últims anys hem treballat en temes relacionats amb entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge, objectes d'aprenentatge, eines de publicació i de col·laboració, repositoris, e-portfolio, etc. Alguns noms de programes i acrònims rellevants: Moodle, IMS, blogs, wikis, Elgg/Mahara, Jabber, CmapTools, EPrints...

En relació amb tot això, també m'encarregue de mantenir la traducció de Moodle i DokuWiki al català.

Adreça del lloc web oficial

http://ratbert.cent.uji.es/~carles/

Adreça del lloc web personal

http://www.carlesbellver.com/

Companyia / Institució

CENT/Universitat Jaume I

Carles Bellver's comment wall

Delicious/carlesbellver

PICOL - Icons & Pictorgrams

PICOL stands for PIctorial COmmunication Language and is a project to find a standard and reduced sign system for electronic communication. PICOL is free to use and open to alter.

mac-dictionary-kit

Mac Dictionary Kit is a collection of tools to help convert and build dictionaries on Mac OS X platform. The source dictionary could be in any format, but we only support stardict format at present. The target dictionary must be Dictionary 2.0 format defined in Mac OS X 10.5.

The Future of CSS Typography

Another Smashing Magazine guide. "In this article, we’ll look at some useful techniques and clever effects that use the power of style sheets and some features of the upcoming CSS Text Level 3 specification, which should give Web designers finer control over text."