Vídeos

Aquesta secció inclou vídeos formatius i informatius de diversos tipus: tutorials que ensenyen algunes tècniques bàsiques, entrevistes amb professorat de l'UJI o experts externs sobre l'ús de les noves tecnologies en la docència i enregistraments d'algunes conferències i seminaris.

Si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb el CENT i podem parlar sobre la possibilitat de gravar una entrevista.

En aquest vídeotutorial veurem com pujar a YouTube vídeos creats prèviament en Movie Maker Live de Windows 7.

En aquest vídeotutorial aprendrem a capturar vídeos de sèqüencies de pantalla utilitzant QuickTime Player per a OS X.

Aquest programa ens permet gravar tant la pantalla de l'ordinador com la webcam, així com àudio, per a la seua posterior edició.

En aquest vídeotutorial aprendrem a capturar vídeos de sèqüencies de pantalla utilitzant Micrososft Expression Encoder 4 SP2 (versió gratuïta) per a Windows 7.

Aquest programa ens permet gravar tant la pantalla de l'ordinador com la webcam, així com editar aquesta gravació.

En aquest vídeotutorial expliquem com gravar-se amb la webcam des d’un ordinador, sota sistema operatiu Linux-Ubuntu, amb l’aplicació Cheese.

En aquest vídeotutorial expliquem com gravar-se amb la webcam des d’un ordinador, sota sistema operatiu Windows 7, amb l’aplicació Movie Maker.

En aquest vídeotutorial expliquem com gravar-se amb la webcam, des d’un ordinador amb sistema operatiu OS X (Mac), amb l’aplicació QuickTime Player, que ve instal·lada amb el sistema.

Presentació del seminari RSS i més. Gestió de múltiples fonts d'informació. Ponent: Carles Bellver Torlà. Narració en off.

'Badges', en anglès, són els distintius utilitzats per a indicar autoritat o mèrit, afiliació a una organització, adhesió a una campanya, etc. En el web, p. ex. en les xarxes socials, s'utilitzen també per a representar l'assoliment d'objectius.

La profesora Linda Castañeda (Universidad de Murcia) nos habla de las redes sociales y de cómo pueden utilizarse en la formación universitaria.

La profesora Linda Castañeda (Universidad de Murcia) explica qué es un "Entorno personal de aprendizaje" (PLE, por sus siglas en inglés), como podemos integrar esta perspectiva del aprendizaje en la educación superior institucional y los retos conceptuales y prácticos que implica este nuevo enfoque.