espais d'aprenentatge

Espais d'aprenentatge

Recursos multimèdia en aules i altres espais docents de l'UJI. Estudi preliminar de necessitats.

Data: 30 d'abril de 2015. Actualització: 15 de maig de 2015.

Aquest estudi de necessitats sobre recursos multimèdia en aules i altres espais docents de l'UJI s'ha realitzat a petició del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, atesa la funció del CENT com a unitat encarregada de promoure la innovació i la millora dels processos d'ensenyament/aprenentatge mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

«Taules multimèdia»

Avui la premsa es fa ressò dels plans de l'UJI sobre dotació de facilitats multimèdia a totes les aules. Es fa constar, també, la participació del CENT en el projecte:

«La Jaume I instalará mesas multimedia en todas las aulas para uso de los profesores» (Levante de Castelló 19 de gener de 2004)

L'equipament que s'instal·larà a les cent aules durant els pròxims mesos (videoprojector, ordinador, reproductor de DVD, etc.) ha costat a l'UJI 860.000 euros.

Totes les aules de l'UJI disposaran d'equipament multimèdia

L'UJI informa que dotarà totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia:

L'UJI destinarà 901.318 euros a dotar totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia
El Consell de Govern Provisional ha aprovat una modificació pressupostària per import de 901.318 euros (més de 150 milions de pessetes) per tal d'equipar totes les aules de la Universitat Jaume I amb equipament audiovisual i multimèdia. Amb aquesta modificació pressupostària, totes les aules disposaran d'un canó de llum, ordinador i reproductor de DVD, amb la finalitat de millorar la metodologia docent. Segons apuntà el rector, Francisco Toledo, amb aquest equipament, la Universitat Jaume I es situarà a l'avantguarda dins de les universitats espanyoles en el ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la docència. D'aquesta manera, el professorat podrà projectar a les aules imatges fixes o en moviment, donar suport audiovisual a les seves explicacions i connectar-se a temps reial a la xarxa d'Internet durant la docència.

D'aquesta manera s'acompliran part de les recomanacions que el CENT va plantejar al començament del curs 2001/2002 com a resultat del projecte pilot d'Aules Multimèdia.

L'UJI augmentarà el nombre d'aules multimèdia el pròxim curs

La Universitat Jaume I adquirirà aquest estiu, mitjançant concurs públic, 31 videoprojectors que es destinaran majoritàriament a les aules de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i del nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Aquests nous equips, sumats als ja existents, permetran dotar de capacitats audiovisuals bàsiques un mínim de 8 aules en cada un dels centres docents de l'UJI. A més a més, els centres comptaran amb equipament audiovisual a les sales d'actes i altres espais singulars, i també amb projectors portàtils.

El professorat i l'estudiantat de l'UJI van fer servir les primeres "aules multimèdia" -dues a cada centre- durant el segon semestre del curs 2000/2001. Aquest projecte pilot va ser una iniciativa conjunta del CENT i els anteriors vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i d'Infraestructura i Serveis. Després d'avaluar els resultats d'aquella experiència, el CENT va fer arribar als òrgans de govern, entre altres, les recomanacions següents:

- Oferir a tot el personal docent informació i formació centrada en l'aprofitament didàctic d'aquests mitjans tècnics.
- Incrementar progressivament, a partir del curs 2001/2002, el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
- Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils que es puguen connectar i utilitzar fàcilment en totes les aules i seminaris.

Per a més informació sobre la ubicació de les aules multimèdia podeu adreçar-vos als deganats de les dues Facultats o a la direcció de l'Escola.

Projecte Aules Multimèdia