Gravació de classes, streaming i videoconferència

En aquesta pàgina us oferim informació sobre diverses tecnologies de vídeo que podeu utilitzar en l’UJI en el context de l’educació a distància o mixta. Es tracta de les tecnologies següents:

 1. Gravació de classes utilitzant la infraesctura audiovisual existent en les aules de l’UJI.
 2. Videoconferència: comunicació en temps real per a grups amb àudio i vídeo.
 3. Streaming: emissió d’àudio i vídeo en directe.

Finalment fem algunes observacions sobre la integració d'aquestes eines amb l'Aula Virtual.

Gravació de classes

Un bon nombre d'aules de l'UJI estan equipades amb videocàmeres que permeten gravar les classes. En aquestes aules, la gravació pot combinar la imatge del professor amb una presentació multimèdia, el navegador web o un altre programa que estiga funcionant en l'ordinador de la taula. Trobareu més detalls en la pàgina següent:

Com puc gravar una classe en vídeo?

L'ús més comú d'aquesta funció de les taules multimèdia és deixar la gravació com a material d'aprenentatge a disposició de l'estudiantat, generalment en l'Aula Virtual. També podeu fer públic el vídeo en Internet, per exemple en YouTube. Aquestes gravacions es poden gestionar en el servidor de videoclasses de l’UJI.

D'altra banda, si en lloc d'una classe voleu gravar una conferència, o una activitat similar, que no tinga lloc en una aula sinó en una sala d’actes, en la Sala de Premsa del Rectorat, etc., podeu sol·licitar al Servei de Comunicació i Publicacions que realitze la gravació amb els seus mitjans tècnics.

Pel que fa a l'ús docent de gravacions, o qualsevol altre tipus de vídeo, podeu consultar les recomanacions següents:

Vídeos per a la docència: recomanacions.

Videoconferència

La videoconferència és la comunicació en temps real amb vídeo i àudio. Generalment s'acompanya amb utilitats addicionals que permeten p. ex. dibuixar en la pantalla, reproduir una presentació o compartir documents. En un entorn educatiu, els usos més habituals de la videoconferència serien els següents:

 • Intervenció d'un expert extern en classe.
 • Participació d'estudiantat a distància.
 • Tutories.
 • Reunions de treball de professorat i/o estudiantat.

A continuació analitzem breument tres opcions tècniques a disposició de la comunitat universitària de l’UJI.

Skype

Skype és l'aplicació de videoconferència de Microsoft. Es tracta potser de l'aplicació de videoconferència més coneguda. Les seues característiques més destacables serien les següents:

 • Permet fins a deu (10) participants simultanis amb àudio i vídeo.
 • Tots els participants són iguals: no hi ha rols de professor o moderador i estudiant.
 • No permet gravar la videoconferència per a reproduir-la posteriorment (però sí que es pot fer mitjançant altres programes auxiliars).
 • És una aplicació amb versions per a diferents sistemes operatius i dispositius: Windows, Mac, Linux, Android, iOS… Aquesta aplicació no està instal·lada en els ordinadors de les aules de l'UJI, però s’hi pot utilitzar la versió portable en una memòria USB o la versió Skype Web en un navegador.Més informació:
  Puc utilitzar Skype amb l'ordinador de l'aula?
 • Requereix un compte d'usuari de Skype o de Microsoft.
 • No té integració amb l’Aula Virtual.

Hangouts

Hangouts és l'aplicació de videoconferència de Google i forma part les Google Apps de l'UJI. Les seues característiques més destacables serien les següents:

 • Permet fins a quinze (15) participants simultanis amb àudio i vídeo en la versió per a universitats i empreses.
 • Tots els participants són iguals: no hi ha rols de professor o moderador i estudiant.
 • No permet gravar la videoconferència per a reproduir-la posteriorment.
 • En els ordinadors és una aplicació web i per tant no requereix instal·lar cap programari. En els dispositius mòbils (Android, iOS) sí que funciona com a aplicació instal·lable.
 • Requereix un compte d'usuari de Google, que en l'entorn de l'UJI ja tenim tots perquè és el nostre compte d'usuari institucional amb adreça electrònica @uji.es.
 • La integració amb l'Aula Virtual no és completa (més informació més avall).

Collaborate

Collaborate és l'aplicació de videoconferència de Blackboard. L'UJI té subscrit un contracte de serveis amb aquesta empresa, de manera que el professorat de l'UJI pot utilitzar l'aplicació.

 • Només poden intervenir simultàniament fins a sis (6) participants, però la videoconferència pot ser seguida per un grup més nombrós, de desenes d'usuaris.
 • Hi ha rols predefinits de professor (moderador) i estudiantat. El moderador pot gestionar les capacitats de cada participant.
 • Es pot gravar la videoconferència (àudio i vídeo) i reproduir-la posteriorment.
 • És una aplicació multiplataforma que es pot descarregar l'usuari i s'executa en l'ordinador (Windows, Mac o Linux). Existeixen també aplicacions per a dispositius mòbils, però per ara són molt limitades.
 • Integració completa amb l’Aula Virtual, amb identificació d'usuaris.

Per a poder utilitzar Collaborate heu de sol·licitar-ho al CENT.

Streaming

L’streaming és l'emissió d'àudio i vídeo en directe. En el nostre context acadèmic, l'ús més comú d'aquest tipus de tecnologia és la retransmissió en directe d'una classe, una conferència, un seminari, un congrés o un acte similar.

Un bon nombre d'aules de l'UJI estan preparades per a realitzar streaming, però aquesta funció no s'activa automàticament, sinó que cal sol·licitar-la amb antelació al Servei d'Informàtica. Més informació: Puc retransmetre la classe per streaming?

També es pot fer streaming des de la Sala de Premsa, sales d'actes, etc. En aquest cas us heu d'adreçar al Servei de Comunicació i Publicacions.

Emissions en directe de YouTube

Una altra possibilitat que teniu per a fer streaming és utilitzar els esdeveniments en directe de YouTube. Funcionen com els Hangouts, però, al mateix temps, la videoconferència s’emet en directe i queda gravada en YouTube. La gravació pot ser pública o restar accessible només per al propietari o per a qui conega l’URL.

L'avantatge dels esdeveniments en directe és que podeu utilitzar-los en qualsevol espai de l'UJI pel vostre compte i amb els vostres mitjans (p. ex. un ordinador portàtil i una videocàmera, o un telèfon mòbil o tablet, etc.) sense dependre d'altres recursos.

La manera més fàcil d'iniciar una emissió en directe de YouTube és des de la pàgina d'esdeveniments en directe, mitjançant el botó "Esdeveniment en directe nou", tal com s'explica en la pàgina d'ajuda Hangouts en directe amb YouTube Live.

Més informació en l'ajuda de Google: Ajuda per a emissions en directe de YouTube.

Integració d'aquestes eines amb l'Aula Virtual

Totes aquestes eines —excepte Skype— es poden integrar amb l'Aula Virtual de manera que apareguen com un ítem més en una secció d’un curs. En seleccionar aquest ítem s'accedeix a la gravació, videoconferència, emissió en directe, etc.

Gravacions de classes

Les classes gravades mitjançant el sistema implementat en les aules de l'UJI estan disponibles en l'Aula Virtual com un tipus especial de recurs, juntament amb fitxers, enllaços, carpetes, etiquetes, etc. Seleccioneu el tipus de recurs "Videoclasse" i podreu triar qualsevol de les classes que hàgeu gravat prèviament. Hi ha un altre tipus de recurs addicional per a les classes que hàgeu emès en directe per streaming utilitzant aquest mateix sistema i que també hauran quedat gravades.

Collaborate

Les videoconferències amb Collaborate apareixen en l'Aula Virtual com un tipus d'activitat d'aprenentatge, a la manera dels fòrums, qüestionaris, tasques, etc. El professorat d'un curs pot afegir la videoconferència com una activitat més del curs i l'estudiantat utilitzarà aquest ítem per entrar en la videoconferència en l'horari que haurà de conèixer prèviament. Us aconsellem utilitzar la descripció de l'ítem per a fer constar la data i hora i a més a més difondre també aquesta informació a través del fòrum d’avisos del curs.

Hangouts

Els Hangouts de Google no estan integrats en l'Aula Virtual com un mòdul d'activitat, però es poden incloure en un curs mitjançant un recurs de tipus enllaç o etiqueta.

L'URL que cal utilitzar per a llançar Hangouts és el següent:

https://hangouts.google.com/

En la versió de Google Apps per a educació que utilitzem en l'UJI, cada vegada que s'inicia una videotrucada per Hangouts sense adreçar-se directament a una altra persona cal introduir un nom per a la conversa o seleccionar un dels noms utilitzats anteriorment. Aquest nom es pot incloure en l’URL, de manera que l'estudiantat que seguisca l'enllaç entre en la conversa i s'afegisca als altres participants que ja hagen seguit l’enllaç amb el mateix URL. Pot resultar útil, per exemple, com a espai de trobada o de debat d'una assignatura. Per exemple, en l'URL següent el nom de la conversa seria debatmaster003:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/uji.es/debatmaster003

Esdeveniment en directe de YouTube

Un esdeveniment en directe té un URL i un codi d’inserció com els de qualsevol altre vídeo de YouTube. Utilitzant aquest URL, o amb el codi d’inserció, es pot accedir a la visualització de l’esdeveniment mentre s’està emetent en directe o, posteriorment, a la seua gravació.