Puc publicar en l’Aula Virtual materials —articles, llibres, etc.— d’altres autors?

D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, la comunicació pública d’una obra no es pot realitzar sense autorització de l’autor/a o de qui siga titular dels drets, tret que l’obra haja passat al domini públic.

Aquesta autorització o cessió de drets ha de constar per escrit. És per això que us recomanen l’ús d’obres publicades amb llicències Creative Commons, ja que aquestes llicències són avisos explícits —escrits— de cessió de drets.

Quan l’obra no té llicència Creative Commons, ni ha passat al domini públic, és imprescindible demanar autorització a l’autor/a o a qui siga titular dels drets. Això pot implicar la tramitació d’una llicència, amb cost econòmic.

En tots els casos —domini públic, Creative Commons, autorització, llicència— serà necessari citar l’autor/a de l’obra i la font (incloent l’adreça web o URL).