Contacte

CENT
Universitat Jaume I
Edifici d’Ampliació de Biblioteca – Nivell 0
12071 Castelló de la Plana

cent@uji.es

+34 964 38 7500

Formulari de peticions i consultes (per a membres de l'UJI)

Localització i accés

Vídeo i plànols de localització dins del campus: