Aules amb videocàmera

Aules de l'UJI amb instal·lació de videocàmera per a gravar les classes.

Facultat de Ciències de la Salut

Plànol

 • MD1009AA
 • MD1109AA
 • MD1211AA
 • MD1312AA

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Plànol

 • HA0006AA
 • HA0105AA
 • HA1015AA
 • HA1105AA
 • HA1213AA
 • HC2020AL
 • HC2S35AL

Edifici d'ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

Plànol

 • HD0124AA
 • HD0125AA
 • HD0223AA
 • HD0229AA

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Plànol

 • JB1003AA
 • JB1004AA
 • JB1006AA
 • JB1106AA
 • JB2002AA
 • JB2007AA
 • JB2202AA

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Plànol

 • TD1018AA
 • TD1103AA
 • TD1105AA
 • TD1201AA
 • TD1203AA
 • TD1303AA
 • TD1304AA
 • TD2105AA
 • TD2201AA
 • TD2203AA
 • TD2301AA
 • TD2303AA

Edifici de l'Escola de Doctorat i Consell Social

Plànol

 • FF0103AA
 • FF0104AA
 • FF0105AA
 • FF0210AA
 • FF0211AA