Què és i com començar a utilitzar l'Aula Virtual de l'UJI

Què és i per a què serveix l'Aula Virtual de l'UJI. Què és Moodle

L'Aula Virtual és un servei que proporciona l'UJI mitjançant el qual totes les activitats formatives (reglades o no reglades) poden tenir al seu abast un espai web (anomenat curs) per a distribuir els materials d'estudi, gestionar la comunicació entre els participants i desenvolupar activitats d'aprenentatge en línia.

El programari que permet fer tot açò es diu Moodle i està dins de la tipologia dels Learning Management Systems o Entorns Virtuals d'Ensenyament/Aprenentatge.

L'UJI us ofereix informació, formació i assessorament sobre l'ús de l'Aula Virtual a través del CENT.

Com és un curs de l'Aula Virtual

Podeu accedir als vostres cursos de l'Aula Virtual a través de la vostra pàgina personal anomenada Tauler. Allí trobareu una llista de tots els cursos que teniu en l'Aula Virtual. Fent clic en el títol d'un curs hi entrareu directament.

La pàgina principal d'un curs està dividida en diferents apartats. Fixeu-vos en la imatge per a localitzar cada apartat:

Comencem per les columnes remarcades en roig. En la columna B, en la part central de la pantalla, apareixen els enllaços a tots els continguts del curs. Mitjançant aquests enllaços l'estudiantat podrà veure i descarregar-se els materials del curs. També tindrà accés a les activitats d'aprenentatge que hàgeu preparat i a diverses eines de comunicació, o podrà per exemple enviar-vos els seus treballs.

Aquesta columna està dividida en seccions, que es poden fer correspondre per exemple als temes en què es divideix el curs.

En el curs de la imatge podem distingir una primera secció que no està numerada, la secció general, on apareixen diversos recursos que seran útils al llarg de tot el curs, p. ex. el programa de l'assignatura, un fòrum de notícies i diversos elements per a facilitar al resolució de dubtes a l'estudiantat: un fòrum per a les tutories virtuals, un glossari de preguntes freqüents, un espai per a comunicar-se de manera privada amb el professorat del curs, l'enllaç al vostre calendari de google per a gestionar les cites de les tutories presencials, etc.

A continuació apareixen les seccions numerades. Quan creem el curs, per defecte tenim deu d'aquestes seccions i estan buides, però més endavant podem modificar la quantitat de seccions. Podeu ordenar el contingut de cada secció conforme vulgueu. En la imatge d'exemple tenim diverses seccions i cadascuna conté tot allò relacionat amb un tema (p. ex. la secció z), però podríem haver triat un altre criteri d'ordenació diferent i haver posat en una secció tota la teoria i en una altra tota la pràctica, o qualsevol combinació possible. És convenient que penseu quina estructura voleu donar a la pàgina principal del curs abans de començar a afegir el contingut. No obstant això, en qualsevol moment podríeu canviar de lloc els materials o les activitats, si ho necessitàreu.

Respecte a la columna A i a la columna C, ací se situen els blocs de gestió i d'informació del curs. El bloc més important per a vosaltres és el bloc d'Administració (y), el qual us permetrà modificar moltes de les característiques del curs i accedir a llocs on l'estudiantat no pot entrar.

També és molt important el botó Activa edició (x). Quan feu clic en aquest botó, l'aspecte de la pàgina canvia de manera que podeu afegir continguts al curs i editar els existents. L'estudiantat no pot veure aquest botó i, per tant, no pot modifcar els continguts del curs. Més avall veurem com incorporar contingut al curs.

Finalment, fixeu-vos en la barra de navegació que teniu dalt de la pàgina (w). Aquesta ens permetrà moure'ns a través de les pàgines del nostre curs. Per exemple, si premeu sobre el nom curt del curs anireu directament a la pàgina principal del curs.

Quins continguts pot tenir un curs

Materials d'estudi per a l'alumnat

Podeu deixar en l'Aula Virtual tota mena de materials d'aprenentatge: documents de teoria, presentacions de diapositives, pràctiques pas a pas, etc. D'aquesta manera l'estudiantat podrà baixar els materials i utilitzar-los en el seu ordinador, tauleta, etc.

La manera més ràpida i senzilla d'afegir materials a un curs és la següent (haureu de tenir actualitzat el vostre navegador web).

 1. Aneu a la pàgina principal del curs i fixeu-vos que dalt a la dreta teniu el botó Activa edició. Premeu-lo per a activar l'edició.
 2. Arrossegueu el fitxer dins de la secció del curs on vulgueu afegir-lo. Podeu fer un poc més menuda la finestra del curs i tenir visible el fitxer en la part de la pantalla on no tingueu la finestra del curs.
 3. Quan deixeu anar el fitxer, s'obrirà una finestra amb un avís referent a la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI). Per a poder pujar materials al curs, us heu d'assegurar abans que teniu dret a fer comunicació pública d'aquests materials. Més informació: Docència i propietat intel·lectual. Quins materials puc utilitzar legalment en la docència universitària?
 4. Una vegada marcada la casella referent a la propietat intel·lectual, el fitxer s'inclourà en el curs i ja estarà accessible per a l'estudiantat.
 5. El fitxer sempre s'incorporarà al final de la secció on l'heu arrossegat. Una vegada dins ja podreu moure'l, si voleu.

Fòrum de notícies per a enviar avisos sobre l'assignatura

Quan tingueu creat el curs, veureu que, automàticament i sense que vosaltres hàgeu fet res més, tindreu un Fòrum de notícies en la secció general del curs. Aquest fòrum està pensat perquè el professorat puga enviar missatges sobre l'assignatura a tots els participants del curs, com una mena de tauler d'anuncis tancat amb clau on només podeu penjar informació vosaltres.

Per exemple és una bona pràctica enviar un missatge de benvinguda al curs quan s'acaba de crear, per avisar l'estudiantat que ja té materials penjats. També és pràctic per a avisar si un dia no es podrà fer classe, si hi ha hagut un canvi d'aula, si s'han organitzat unes jornades que tenen relació amb un tema que s'està tractant a classe i es recomana l'assistència, etc.

Tots els participants del curs podran veure els missatges en aquest fòrum i, a més a més, rebran una còpia de cada missatge per correu electrònic. La notificació per correu és obligatòria en el fòrum de notícies, però no té per què ser obligatòria en altres fòrums que pugueu incloure en el curs. Aquesta funció de notificació la coneixem amb el nom de Subscripció a un fòrum.

Pel que fa al procediment exacte per a afegir un missatge en un fòrum (en aquest cas en el fòrum de notícies) és el següent:

 1. Aneu a la pàgina principal del curs
 2. Busqueu en la secció general el Fòrum d'avisos i notícies i entreu al fòrum.
 3. Busqueu l'enllaç Afegeix un nou tema i premeu-lo.
 4. Us apareixerà un formulari que haureu d'omplir amb les dades del missatge. L'Aula Virtual sempre funciona amb aquesta mena de formularis. Haureu d'escriure l'Assumpte i el Missatge complet, com en un missatge de correu. També podeu afegir-hi un Fitxer adjunt si ho necessiteu.
 5. Una vegada emplenades aquestes dades, premeu el botó de baix que diu Envia al fòrum.
 6. El sistema us avisarà que teniu trenta minuts per a editar el missatge si voleu modificar alguna cosa o, si calguera, per a suprimir-lo. Passats els trenta minuts, s'enviarà per correu electrònic a tot l'alumnat i professorat del curs i ja no es podrà modificar ni esborrar.

Tutories electròniques

La universitat, dins del seu Programa UJI Virtual, reconeix l'atenció que presta el professorat a l'estudiantat a través de l'Aula Virtual permetent la reducció d'hores presencials de tutories en el despatx. Per a poder acollir-se a aquest programa cal:

 1. Utilitzar l'Aula Virtual per a totes les assignatures de les quals teniu docència.
 2. Realitzar l'atenció electrònica a l'estudiantat a través d'un fòrum en l'Aula Virtual.
 3. Contestar al més aviat possible, en un termini màxim de 48 hores (exclosos festius i caps de setmana).

L'ús d'un fòrum per a tutories, d'acord amb aquestes condicions, implica que tot l'estudiant de l'assignatura pot llegir les consultes dels seus companys i les respostes que done el professorat, o, fins i tot, pot contestar-hi si coneix la resposta. Per a crear i configurar correctament un fòrum de tutoria pública podeu seguir aquestes instruccions: Tutoria electrònica amb l'Aula Virtual.

Una gran varietat de recursos i activitats d'aprenentatge

A més de servir per a distribuir materials i difondre avisos entre l'estudiantat, l'Aula Virtual de l'UJI us facilita l'ús de diversos tipus d'eines que us permeten, entre moltes altres possibilitats, rebre i avaluar treballs realitzats per l'estudiantat, organitzar activitats d'aprenentatge col·laboratives, dissenyar qüestionaris d'autoavaluació o incloure continguts (p. ex. vídeos) directament en la pàgina del curs.

Us aninem a provar aquestes eines —que teniu disponibles en els vostres cursos quan activeu l'edició— i a descobrir quines poden servir per a millorar l'experiència d'aprenentatge del vostre estudiantat.

Com crear un curs en l'Aula Virtual i que l'estudiantat hi puga accedir

Els cursos de l'Aula Virtual han de ser creats per les persones que consten com a responsables de l'assignatura, curs o activitat de formació de què es tracte. En el cas d'assignatures o cursos que figuren en el Pla d'Ordenació Docent (POD), només les persones que els tinguen assignats en el POD podran crear-los (contacteu amb nosaltres si encara no teniu el POD tancat i no us apareix alguna assignatura en l'assistent). Excepcionalment, la direcció d'un màster podrà també crear els cursos de l'Aula Virtual corresponents a qualsevol assignatura del màster.

Per a crear els cursos cal utilitzar l'aplicació informàtica que anomenem Assistent per a la creació de cursos. L'assistent us permetrà crear diferents categories de cursos, corresponents a assignatures, estudis i activitats de formació de diferents tipus: graus, màsters, formació continuada, formació per PDI o PAS, etc.

L'assistent és molt flexible. Per exemple, us permet crear un curs en l'Aula Virtual per a una assignatura, o un curs per a cada grup de la mateixa assignatura (laboratori, pràctica, teoria...), o un sol curs per a agrupar dues o més assignatures, etc.

Teniu en compte que cada vegada que utilitzeu l'assistent per a la creació de cursos estareu creant un únic curs en l'Aula Virtual. Quan empreu l'assistent heu de triar només una assignatura, si no és que voleu un sol curs per a agrupar diverses assignatures. Si teniu diferents assignatures que voleu que siguen independents, repetiu el procés de creació per a cadascuna.

Els cursos no es creen immediatament. L'endemà de matí rebreu una notificació per correu electrònic avisant-vos què ja teniu el curs creat en l'Aula Virtual.

Recordeu que el curs es crea invisible per a l'estudiantant perquè està buit. Vosaltres veureu l'enllaç del curs en gris. Una vegada hàgeu incorporat continguts al curs, podeu obrir l'accés a l'estudiantat de la manera següent:

 1. Aneu a la pàgina principal del curs
 2. Des del bloc d'Administració (a l'esquerra), en l'apartat Administració del curs feu clic en l'enllaç Edita paràmetres.
 3. Dins de la pàgina de configuració del curs, busqueu en l'apartat Paràmetres generals el paràmetre Visible i des del menú desplegable seleccioneu l'opció Mostra.
 4. Feu clic en el botó Desa els canvis (en la part inferior de la pantalla).
 5. A partir d'aquest moment l'estudiantat ja podrà accedir al curs i vosaltres veureu l'enllaç del curs en blau.

Ajuda i resolució de problemes

En l'Aula Virtual teniu un Curs de suport al professorat que concentra la documentació i les consultes públiques sobre l'ús de l'Aula Virtual. Després de crear el vostre primer curs hi tindreu accés automàticament.

 • També podeu contactar amb el CENT per a resoldre qualsevol dubte o problema referent a l'ús de l'Aula Virtual suportaulavirtual@uji.es 7499.
 • Si experimenteu problemes tècnics amb el funcionament de l'Aula Virtual, haureu adreçar-vos al CAU (Centre d'Atenció a Usuaris del Servei d'Informàtica).