Centre d'Educació i Noves Tecnologies

El CENT, Centre d'Educació i Noves Tecnologies, és una unitat creada pel Consell Social de la Universitat Jaume I, el 23 de setembre de 2000, amb l'encàrrec de promoure la innovació i la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

D'acord amb aquesta missió, el CENT actua com a motor d'innovació i dinamització per a l'aplicació de les noves tecnologies en l'educació presencial, a distància o mixta, en estudis de grau o de postgrau i en altres tipus d'activitats de formació. Coordinem projectes pilot, avaluem metodologies docents i solucions tecnològiques, elaborem recomanacions o propostes d'implementació, col·laborem amb altres unitats de l'UJI i ajudem el professorat a desenvolupar bones pràctiques. Sempre amb l'objectiu que les noves tecnologies servisquen per a facilitar l'aprenentatge, no per a mecanitzar l'educació.

Línies de treball

Les línies de treball bàsiques del CENT s'alineen amb els objectius 1.1 i 1.2 definits per la CRUE-TIC:

  1. Donar suport a l'educació presencial mitjançant les noves tecnologies.
  2. Promoure l'educació en línia i donar-hi suport.

Qui pot ser usuari del CENT i quins serveis li oferim?

El CENT ofereix formació i assessorament personalitzat al PDI i al PAS de l'UJI i també a professionals i organitzacions d'altres àmbits i nivells educatius.

Podeu contactar amb nosaltres:

cent@uji.es
964 38 7500
Universitat Jaume I
Edifici d'Investigació 2